75.Yıl Tarsus Kültür Merkezi Güçlendirme ve Onarım işi kapsamında Bakanlığın,Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.05.2018 tarih ve E 437 086 nolu yazısına istinaden 75.Yıl Tarsus Kültür Merkezi içerisinde yer alan  Tarsus Müzesinin ivedilikle boşaltılması 22.08.2018 tarihine kadar yüklenici firmaya yer teslimi yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Eski Adliye Binasının  Yeni Tarsus Müzesi olarak tahsisi yapılmış fakat müze olarak kullanımına yönelik çalışmalar devam ettiğinden dolayı iş bitim tarihi  30.07.2019 tarihi olarak belirlenmiştir.
Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce iş bitim tarihine kadar müze için hiçbir işlem tesis edilemeyeceği belirtildiğinden ivedilikle Tarsus Müzesi teşhir ve  depolarında bulunan tüm eserlerin gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması koşuluyla Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labaratuvarı Müdürlüğünde  görevli uzmanlar tarafından güvenilir  şartlarda müze içerisinde uygun bir alanda yeni bir mekan bulununcaya kadar paketlenerek muhafaza edilmesi ve Müzemizin ziyarete kapatılması uygun görülmüştür.
        
        Kamuoyuna Duyurulur.23.07.2018