Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezin’de Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen ‘’Eğitsel Robotiğin Fen Bilimleri Öğrenme-Öğretme sürecine Entegrasyonu’’adlı proje  yüzlerce proje arasından kabul görerek  ilçemizde uygulamaya geçmesine hak kazanmıştı.
        Fen Bilimlerinin öğretimde çağımız gereklerine uygun, Bilgi İletişim Teknolojilerini içeren ve 21.yy becerilerini edinmeyi kolaylaştırıcı özelliği bulunan eğitsel robotların öğretme-öğrenme sürecine dahil edilerek Mersin ilinde görev yapan 25 Fen Bilimleri öğretmeninin yenilikçi yöntem ve tekniklerle donatılması ve günümüzde kendilerinden beklenilen öğretmen rolünü gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak amacını taşıyan projeye  16-22 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde  Mersin genelinde devlet okulları,özel okullar,ve Bilsem’de görev yapmakta olan 25  Fen Bilimleri öğretmeninin katılımcı olarak davet edilmesiyle   eğitim verilmeye başlandı.
        TÜBİTAK 4005- Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerimizin sertifika törenine katılan  Kaymakamımız Yüksel Ünal  katılımcılara belgelerini takdim ederek yaptığı konuşmasında;
        Günümüz gelişen teknolojisine ayak uydurmak için sürekli kendimizi yenilemek ve bilgi dağarcığımızı geniş tutmamız gerekir.  Öğretmenlerimiz  gerekli eğitimleri alması sonrasında öğrencilere kendi hızında bilimsel sorgulama yaparak ilerleme fırsatlarını vereceklerdir.. Böylece öğrenme ortamının ezberden uzaklaştırılması uygulamalı olarak hayata geçirilmesi dahada kolaylaşacaktır. İnsan gücü ile yapılan birçok işi robotik makinalara bıraktığımız ortamda sürekli yenilenmeliyiz. İbn-i Sina’nın dediği gibi ‘’Bilim ve sanat,itibar görmediği toplumları terk eder.’’ İfadelerini kullandı.23/07/2018
 
İSAY2 Galeri