Adana ve Mersin İlleri, Karaisalı, Tarsus İlçeleri Kapıkaya, Çakıt, Tepeçaylak mevkiinde  DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Aşağı Seyhan Projesi, Tepeçaylak Barajı, Çakıt Derivasyonu, Tarsus Sulaması ve Malzeme Ocakları Projesi” ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup nihai kabul edilmiştir.

        ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir.

    Komisyonca nihai edilen ÇED Raporu 10 takvim günü halkın görüş ve önerilerine açılmıştır. ÇED Raporunu incelemek isteyenler, https://mersin.csb.gov.tr/mersin-ili-tarsus---ilcesinde--duyuru-361889 web adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Valiliğimizde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED Raporu’nu inceleyebilir, süreç içerisinde rapora ilişkin görüş ve önerilerini bildirebilirler.

 

        İlgililere ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.