Nüfus:
Mersin genelinde ilçe bazında nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Tarsus´ta, Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) 2014 yılı resmi verilerine göre 323 bin 961 kişi ikamet etmektedir. 

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 verilerine göre, Tarsus nüfusunun 161 bin 392´si erkek, 162 bin 569´si kadınlardan oluşuyor. 

 

İl merkezlerinin nüfus sıralamasına göre ilçemiz 58. sıradadır.


Coğrafi Durumu:
Tarsus Mersin İli'nin doğusunda yer alır. İlçenin doğusunda Adana, kuzeyinde Niğde, batısında Mersin, güneyinde de Akdeniz yer alır. Coğrafi özellik olarak 34.53 enlem ve 36,56 boylamları arasında bulunan Tarsus, Berdan Nehrinin Alüvyonlu Ovasında kurulmuştur.

İlçenin güney kısımları müsbit ovalar, kuzeyinde sarp Toros dağlarından oluşur. İlçenin kıyılarında Akdeniz İklimi, kuzeye çıkıldıkça karasal iklim karakteri gösterir.

Bolkar dağlarının güneydoğu yamaçlarından başlayan Tarsus Çayı Vadisi, çok dar ve diktir. Daha sonra doğudan güneye bir yay çizer. Tarsus Çayı Vadisi, kıyı kuşağına inene dek fazla genişlemez. Kıyıya yakın kesimlerde vadi tabanı birden genişleyerek Seyhan Irmağının vadi tabanı ile birleşir. Bu geniş düzlükler üzerinde Tarsus Berdan Ovaları yer alır. 85.000 hektar alanı kapsayan Tarsus Ovası kıyıdan kumu setleri ile ayrılmış durumdadır.


Kaynak : Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 YILI VERİ TABANI